Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet med syfte att bidra till att nå länets gemensamma vision Klimatsmart Plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete. Det är alla vi organisationer i Klimatrådet som bidrar till att Klimatveckan blir så bra som möjligt!

Klimatveckan 2021 är 18 – 24 oktober i hela Jönköpings län.
Här kan du läsa mer om årets klimatvecka och hur du anmäler en aktivitet.

Låt Klimatveckan fungera som ett skyltfönster för den verksamhet ni bedriver genom att visa och lyfta fram det positiva ni gör för miljön. Vi har alla, såväl organisationer som individer, ett gemensamt ansvar för klimatfrågan. Det är endast med gemensamma krafter som vi kan nå vår vision Klimatsmart Plusenergilän samt Sveriges klimatmål.

Kommunikationspaket 2021

Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Klimatveckan och alla dess aktiviteter. Innehållet, som har sin grund i enkelhet, är tänkt att kommuniceras via sociala medier och extern- och internwebb. Kommunikationspaketet beslutas av Klimatrådet. Alla aktörer, oavsett om du är en del av Klimatrådet eller inte, kan välja ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.

Hör av dig om du är i behov av fotografier i original samt rå-filer för bilder och film.

Vi bygger om Klimatrådets webbplats sommaren 2021 med Klimatveckans program och innehåll.

Kontaktperson, Klimatveckans kommunikationspaket
Jesper Agrelius
Klimat-och energiutvecklare
Länsstyrelsen
E-post: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 223 62 20

Arrangörsbrev, färdiga redaktionella texter och kommunikationstips

Arrangörsbrev – till organisation som vill arrangera aktivitet

Redaktionella texter till sociala medier, webb och nyheter

Tips om kommunikation om Klimatveckan

Banners, bilder till sociala medier/inlägg

Klimatveckan 2021 – Kvadratisk bild med text
Klimatveckan 2021 – liggande bild med text
Klimatveckan 2021 – stående bild med text
Klimatveckan 2021 – kvadratisk bild utan text
Klimatveckan 2021 – liggande bild utan text
Klimatveckan 2021 – stående bild utan text

Filmer

Vi har två filmer, en långversion (1 minut) och kortversion (15 sekunder) om årets klimatvecka. Dessa lämpar sig att använda för att informera om hela Klimatveckan i sociala medier och intern/externwebb.