Administration av Klimatrådet

Kontakta Klimatrådets adminstration och lämna ditt förslag för det fortsatta klimatarbetet.

Så hanterar Klimatrådet dina uppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län leder och adminstrerar Klimatrådet och dess grupper. Efter årlig förfrågan tillsätter Länsstyrelsen Klimatråd med tillhörande arbetsgrupper, beslut publiceras här >> .

Innehållet på Klimatrådet.se skrivs in av Länsstyrelsen eller ansvarig organisation (det kan handla om projekt som är helt eller delvis förankrat i Klimatrådet). Seminarier som du själv anmäler dig till på Klimatrådet.se arrangeras alltid av eller i samverkan med Klimatrådets administration. Inga uppgifter används till något annat än det du själv anmält dig till. Anmälningsuppgifter tas bort efter genomförd aktivitet, uppföljning och utvärdering. Läs mer om hur vi hanterar dina person­uppgifter på Länsstyrelsens webbplats här >>

Administration av Klimatrådets gruppper

Klimatrådet organisarer idag över 10 arbetsgrupper med olika inriktning, men som arbetar för samma övergripande vision – Plusenergilänet. Rådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar, det kallar vi klimatanpassning.

Du hittar grupperna här https://klimatradet.se/arbetsgrupper-i-radet/ 

Vill du hålla dig uppdaterad?

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/