På seminariet den 21 november hos Atteviks gav JSC it-partner AB, Power Circle, Jönköping Energi, Atteviks, GARO och Länsstyrelsen sin bild över utvecklingen inom elfordon och laddinfrastruktur. Alla presentationer med kontaktpersoner från dagen finns här:

Programmet för dagen:

Inledning
Cecilia Löf, vice ord Atteviks bil AB
Dan Jonsson, vd Atteviks personvagnar
Björn Runfeldt, försäljningschef VW Atteviks

Varför väljer företagare att köra elfordon?
Christer Löwdahl, Affärs- och verksamhetsutveckling JSC it-partner AB

Elektrifieringen av fordonssektorn
Erik Wiström, chef affärsutveckling Jönköping Energi

Laddbara bilarna tar marknadsandel, en trend som kommer att hålla i sig?
Olle Johansson, vd, Power Circle AB

Utan laddstolpar stannar elbilen
Philip Miletti, Garo system, Garo AB

1,3 miljarder till klimatinvesteringar
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Moderator Andreas Olsson, Klimatrådet

Klimatrådets kommande satsningar finns här >>