Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Alla utom privatpersoner får söka. I år är det 600 miljoner kronor som ska delas ut.

För att du som aktör ska få den hjälp du behöver för att lycks med din ansökan om stöd till klimatinvestering anordnar nu Klimatrådet tre olika workshopar.

Det enda du behöver göra är att ta med dig din idé och bollar den med oss. Vi hjälper dig med hur du kan tänka kring idén samt vilka regler som gäller. Workshopen börjar med en kort presentation av Klimatklivet, vilka åtgärder som hittills fått stöd och vilka temaspecifika regler som gäller. När du går från workshopen är målet att du kan gå hem och skicka in din ansökan.

Varje workshop har ett eget tema:

Klicka på det tillfälle ovan som är av intresse för att läsa mer och anmäla dig!

Workshopen är kostnadsfri. För att du ska vara säker på att få fika/lunch, önskar vi att du anmäler dig senast fyra dagar innan workshopen. Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade!

Ytterliggare information om Klimatklivet och workshoparna lämnas av Frida Moberg på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Telefon: 010-223 64 90.