Din kunskap behövs! Vad krävs för att du ska satsa mer på förnybara drivmedel?
Till 2020 ska hälften av LRF:s företagarmedlemmar i Jönköpings län köra traktorer och maskiner på 50 procent förnybart bränsle! 

LRF i Jönköpings län har som mål att hälften av LRF:s företagarmedlemmar i länet kör traktorer och maskiner på 50 procent förnybart bränsle till år 2020. För att nå målet krokar vi arm med Klimatrådet och projektet Bridging the Gap för att komma framåt och klara utmaningen.

Genom att svara på denna enkät bidrar du till att framtida aktiviteter ger lantbrukare bättre förutsättningar för att använda mer förnybart bränsle.

Läs mer om LRFs satsning 50 procent förnybart till år 2020.

Om enkäten

Enkäten vänder sig till LRF:s företagarmedlemmar i Jönköpings län.
Sista svarsdag är 1 augusti.

Enkätens syfte

Syftet med enkäten är:

  1. undersöka intresset om förnybara drivmedel hos LRF:s företagarmedlemmar.
  2. skapa en nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter samt inriktning för kommande aktiviteter.
  3. samla in kontaktuppgifter till de företag och personer som är intresserade av aktiviteter för att lära sig mer om förnybara drivmedel i lantbruket.

Kontaktuppgifterna som vi samlar in kommer enbart att användas för att kunna nå ut med information om kommande aktiviteter inom detta område. Kontaktuppgifterna kommer inte att spridas vidare.  För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Genom att besvara en fråga i formuläret kan fler, kompletterande frågor tillkomma. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i.Resultat från enkäten

Svaren sammanställs och presenteras för Klimatrådet och för LRF. Det sammanställda resultatet och de främsta slutsatserna från enkätundersökningen kommer att publiceras på Klimatrådets webbplats.

Mer information om projektet

Enkätundersökningen genomförs i samverkan med Klimatrådets projekt Bridging the Gap. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, näringslivet i Klimatrådet, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

Läs mer om projektet Bridging the Gap här.

                Bildresultat för LRF Logotyp

Kontaktperson för enkätundersökningen

Jesper Agrelius
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 010 223 62 20
E-post: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se