Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna

Hur ställer vi om de gröna näringarna till mer biodrivmedel, vilka insatser krävs för att minska utsläppen? Den 27 mars träffades ett 30-tal aktörer för att diskutera hur vi gör de gröna näringarna mer hållbara och ställer om till förnybara drivmedel. Seminariet beskrev nuläget samt förde diskussion om vad som behöver göras för att lantbrukare och näringen skall kunna ställa om till fossilfritt. I slutet av dagen diskuterades ett antal utmaningar och möjligheter för omställningen till mer förnybara drivmedel  i de gröna näringarna:

  • En omställning till mer förnybart i de gröna näringarna skulle bidra mycket positivt till energi-och klimatmålen.
  • De gröna näringarna har goda möjligheter att ställa om, men det måste vara på konkurrenskraftiga villkor nationellt och internationellt.
  • Det finns flera förnybara drivmedel att tillgå på marknaden – som lantbrukare behöver man inte vara orolig för att dessa ska ta ”slut”.
  • En omställning till mer förnybara drivmedel ökar de gröna näringarna och samhällets motståndskraft: att vara beroende av fossila bränslen är en stor sårbarhet för Sverige.
  • En kurs i exempelvis sparsam körning kan vara ett bra första steg i sitt arbete med att minska energianvändningen och utsläppen.
Presentationer

Utsläpp och energianvändning i transportsektorn
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen

Traktorer och fossilfritt (återkommer med presentation)
Christer Johansson, Teknikrådgivare, Jordbruksverket

Konkurrenskraft, skatter, utmaningar och klimatmål
Niklas Bergman och Kristian Petersson, LRF

Innovationernas roll i den fossilfria omställningen av de gröna näringarna
Per Frankelius, PhD, docent, Linköpings universitet

Vägen mot minskad användning av fossil energi på gården, idag och i morgon
Ola Pettersson, RISE, Jordbruk och livsmedel

Utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden:
tillgång, efterfrågan och infrastruktur – nu och i framtiden
Hans Fundin, Fundins Olja

Energifabriken presenterar sin verksamhet
Erik Jacobsson, Energifarbriken

Adelövs gårds verksamhet
Mikael Wik, Adelövs gård (vinnare av Klimatrådets klimatpris 2015)

Utvärdering

 

Om seminariet

Seminariet finansieras av LRF Jönköpings län, Klimatrådet i Jönköpings län genom projektet “Bridging the gap” samt av Jordbruksverket och EU genom projektet ”Pilotprojekt – förnybar energi och innovativa biobaserade råvaror”.

                Bildresultat för LRF Logotyp