Omställningen för minskade utsläpp i transportsektorn går långsamt jämfört med andra sektorer i samhället. Utsläppen från transportsektorn i Jönköpings län måste därför ner i allt snabb takt. I mars månad bjuder projekten Bridging the Gap och Hela RESAN in till fyra aktiviteter inom transportområdet för att ge kunskap och inspiration till förändring.

Läs mer om projekten Bridging the Gap och Hela RESAN.

Alla aktiviteter är kostnadsfria, varmt välkommen!

Resande på landsbygd

Den 6 mars bjuder Hela RESAN och Coompanion Jönköpings län in till en dag där vi tillsammans lyfter exempel och nya idéer för att öka möjligheterna till hållbar arbetspendling och smarta tjänsteresor i vår region. En dag med hållbara innovationer i fokus.

Tid Onsdagen den 6 mars, 09:30 – 15:30
Plats Kulturhuset Pigalle i Nässjö.
Målgrupp För dig som är politiker, tjänsteperson, representerar näringslivet och för dig som har ett intresse för frågorna.

Program och anmälan.

Hållbara transporter

Eftermiddagen den 7 mars bjuder Klimatrådets projekt Bridging the Gap in till en halvdag om hållbara transporter. Denna eftermiddag behandlar vi ämnet företagens transporter och utmaningar i ökat transportbehov, nya boendeformer, delningsekonomi, e-handel, just-in-time, hemleveranser. Kan man kombinera bra affärer med arbete med hållbara transporter, eller är det kanske en förutsättning?

Tid Onsdagen den 7 mars, 13.00 – 16.00
Plats Stora hotellet, Jönköping.
Målgrupp VD, chef och hållbarhet/miljöansvariga på företag i Jönköpings län.

Program och anmälan.

Jämställd transportplanering

Hur når vi ett hållbart transportsystem? Kan det vara så enkelt som att vi bör fokusera mer på ett jämställt transportsystem? Den 12 mars bjuder Hela RESAN in till en eftermiddag där vi tar del av utmaningar och inspirerande exempel.

Tid Tisdag den 12 mars, 12:00 – 16:30
Plats Familjen Ericsson´s City hotell (mitt emot Länstrafikens huvudkontor) Västra storgatan 25a, Jönköping.
Målgrupp Trafikplanerare, översiktlig planering, trafikkonsulter,infrastrukturstrateger, jämställdhetstrateger, politiker eller personer med särskilt intresse för frågorna.

Program och anmälan.

Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna

Hur ställer vi om de gröna näringarna till mer biodrivmedel, vilka insatser krävs för att minska utsläppen? Den 27 mars bjuder LRF och Klimatrådets projekt Bridging the gap till en heldag om omställningen av de gröna näringarna. Målet med seminariet  är att få en klarhet i situationen nu och diskutera vad som behöver göras för att lantbrukare och näringen skall kunna ställa om till fossilfritt och vad som går att göra idag och i framtiden.

Tid Onsdagen den 27 mars,09:30 – 15:00
Plats Träcentrum, Nässjö.
Målgrupp lantbrukare, aktörer och organisationer inom förnybart och hållbarhet, tjänstemän och politiker.

Program och anmälan.