Klimatpriset är en årlig utmärkelse och höjdpunkt i Jönköpings läns arbete med energi- och klimatstrategin. Klimatpriset ger oss möjlighet att lyfta fram de mest framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Nomineringar tas emot inom något av Klimatrådets fyra fokusområden:

  • Energieffektivisering
  • Konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till Klimatrådets mål och vision om Jönköpings län som ett plusenergilän i linje med klimat- och energistrategin eller på annat sätt bidragit till att främja länets klimat- och energiarbete inom ovanstående områden. Vinnaren ska vara ett framstående exempel inom sitt område.

Klimatpriset riktar sig till alla som lever, bor och verkar i Jönköpings län och delas ut av Klimatrådet sedan år 2012. Priset består av en gjuten plakett och delas ut av Landshövdingen i december månad. Nominera dig själv, din organisation eller nominera någon annan som du tycker utmärker sig för att förtjänstfullt ha bidragit till energi- och klimatarbetet!

Klicka här för att nominera! Senast den 24 augusti 2015 behöver vi ditt förslag.

Här hittar du Exempel bra nomineringar.