Klimatpriset är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångrikt klimatarbete i Jönköpings län. Bakom priset står Klimatrådet i Jönköpings län som nu har delat ut priset för fjärde året i rad. Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Nomineringar görs inom Klimatrådets fyra fokusområden:

  • Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till Klimatrådets mål och vision om Jönköpings län som ett plusenergilän i linje med klimat- och energistrategin eller på annat sätt bidragit till att främja länets klimat- och energiarbete inom ovanstående områden. Vinnaren ska vara ett framstående exempel inom sitt område.

Klimatpriset riktar sig till alla som lever, bor och verkar i Jönköpings län och delas ut av Klimatrådet sedan år 2012. Priset består av en gjuten plakett och delas ut av Landshövdingen i december månad. Därutöver ges ett diplom med hedersomnämnande inom varje fokusområde. Nominera dig själv, din organisation eller nominera någon annan som du tycker utmärker sig för att förtjänstfullt ha bidragit till energi- och klimatarbetet! Här hittar du exempel på bra nomineringar.