Bästa ledamot i Klimatrådet

Inför rådsmötet den 21 september önskar Mats Alvesson ta del av ditt svar (anonyma svar) på nedanstående 10 frågor. Fundera på och ta ställning till dessa möjliga problemområden i organisationen (utifrån egna erfarenheter). Problem bör förstås i förhållande till en riktigt välfungerande organisation, där resurser används förnuftigt och man främst gör meningsfulla saker. Dina svar är anonyma.

Bakgrund – Varför Mats Alvesson?

Den 9 juni ställde sig Klimatrådet bakom att bjuda in Mats Alvesson den 21 september med avstamp i förslaget om ”Relationen mellan språk och praktik: detta att vi alla pratar om hållbarhet/klimat…leder detta per automatik till att mer görs inom detta område, eller är det snarare så att ju mer prat desto mindre verkstad?”

För att vässa Klimatrådets arbete har Mats Alvesson bjudits in till dialogsamtal. Mats är företagsekonom och professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mats lägger sin kraft på att bidra till eftertanke och inspirera till kritisk reflektion. För den komplexitet som präglar moderna organisationer kräver att vi överger tron på överdrivet enkla framgångsrecept och i stället utvecklar självständigt och kritiskt tänkande.

Mats medverkade den 9 juni för att få inspel på frågeställningar som Klimatrådet gärna ser att Mats belyser närmare på mötet den 21 september. Nedan var två möjliga exempel på frågeställningar:

  • Hur ska organisationer arbeta med att få något som i grund och botten är bra och viktigt (hållbarhet/hållbarhetsmål) att inte kännas som något konstlat eller påtvingat?
  • Relationen mellan språk och praktik: detta att vi alla pratar om hållbarhet/klimat…leder detta per automatik till att mer görs inom detta område, eller är det snarare så att ju mer prat desto mindre verkstad?

Mer om Klimatrådet, vetenskap och samverkan

För att bidra till att utveckla regionala tvärsektoriella samverkansformer inom klimatområdet, baserat på vetenskaplig kunskap, finansierar Klimatrådet och forskningsmiljön Sustainable Communication vid JU gemensamt ett forskningsprojekt (2018–2022), ett initiativ som togs av Jönköping University och Högskolan för Lärande och kommunikation (HLK) sommaren 2017. Projektet ska undersöka de utmaningar som samverkansorganisationer möter i samband med klimatomställning. Läs mer här >>