Mats Alvesson gästade Klimatrådsmötet den 21 september. Temat var funktionell dumhet med bäring på klimatfrågan. Se i efterhand på Klimatrådets Youtube-kanal, nedan.

Utvärderingen bestod av nedanstående frågor och tre svar inkom:
1. bra, 1.Mindre bra samt . dåligt. En kommentar lämnades “Jag ag menar att Mats var dåligt förberedd och för bredd och otydlig i sina anslag”.

Bakgrund – Varför Mats Alvesson?

Den 9 juni ställde sig Klimatrådet bakom att bjuda in Mats Alvesson till den 21 september med avstamp i förslaget om ”Relationen mellan språk och praktik: detta att vi alla pratar om hållbarhet/klimat…leder detta per automatik till att mer görs inom detta område, eller är det snarare så att ju mer prat desto mindre verkstad?”

För att vässa Klimatrådets arbete har Mats Alvesson bjudits in till dialogsamtal. Som en del i det arbetet kommer denna del visas live under Klimatveckan, klockan 09.00 – 09.40 den 21 september.

Mats är företagsekonom och professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mats lägger sin kraft på att bidra till eftertanke och inspirera till kritisk reflektion. För den komplexitet som präglar moderna organisationer kräver att vi överger tron på överdrivet enkla framgångsrecept och i stället utvecklar självständigt och kritiskt tänkande.

Mats medverkade på Klimatrådsmötet den 9 juni för att få inspel på frågeställningar som Klimatrådet gärna ser att Mats belyser närmare på mötet den 21 september. Nedan var två möjliga exempel på frågeställningar:

  • Hur ska organisationer arbeta med att få något som i grund och botten är bra och viktigt (hållbarhet/hållbarhetsmål) att inte kännas som något konstlat eller påtvingat?
  • Relationen mellan språk och praktik: detta att vi alla pratar om hållbarhet/klimat…leder detta per automatik till att mer görs inom detta område, eller är det snarare så att ju mer prat desto mindre verkstad?

Mer om Klimatrådet, vetenskap och samverkan

För att bidra till att utveckla regionala tvärsektoriella samverkansformer inom klimatområdet, baserat på vetenskaplig kunskap, finansierar Klimatrådet och forskningsmiljön Sustainable Communication vid JU gemensamt ett forskningsprojekt (2018–2022), ett initiativ som togs av Jönköping University och Högskolan för Lärande och kommunikation (HLK) sommaren 2017. Projektet ska undersöka de utmaningar som samverkansorganisationer möter i samband med klimatomställning. Läs mer här >>