Klimatrådets arbete fortsätter 

Deltar du och din organisation i Klimatrådets arbete i exempelvis en fokusgrupp eller i ett projekt? Arbetet fortgår utifrån mottot ställ om snarare än ställ in. Under våren ersätts exempelvis fysiska träffar och workshops med digitala möten. Klimatrådet kommer fortsätta att publicera nyhetsbrev och uppdatera Klimatrådets webbplats klimatrådet.se med nyheter.

I april månads nyhetsbrev >> läser du mer om!

  • Cybercom och Andreas Rowell som nu utvecklar solkalkylatorn.se.
  • Klimatrådets beräkningsverktyg ­ för ännu fler koldioxidsnåla satsningar i samverkan
  • Solkraftens utveckling i Jönköpings län och pågående satsnignar av Klimatrådet.
  • Klimatveckan den 16-23 september
  • Nominera till Klimatpriset 2020
  • Plusenergiforum

Klimatrådet nyhetsbrev

Sedan 2017 skickar Klimatrådet varje månad ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet ger information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. 

Alla som får Klimatrådets nyhetsbrev har själva valt och anmäla sig till nyhetsbrevet, såklart. Din e-postadress används inte i något annat sammanhang. Det är Länsstyrelsen i Jönköpings län som administrera Klimatrådet och ansvarar för nyhetsbrevet. Programmet Paloma används för nyhetsbrevet. Varje månad får cirka 2 000 personer Klimatrådets nyhetsbrev. Cirka 500 öppnar nyhetsbrevet cirka 50 – 100 personer klickar fler än 1 gång på länkarna!

Fyll i din e-post i formuläret nedan så får du också nyhetsbrevet!