Nytt forskningssamarbete ska stärka klimatarbetet

Jönköping University och Klimatrådet, som adminstreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, har ingått en samverkan om att gemensamt finansiera en doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap. Syftet med det unika forskningsprojektet blir att undersöka framgångsfaktorerna för samverkansarbete kring regionala klimatutmaningar med fokus på kommunikationens roll.

Idag driver Klimatrådet frågor inom bland annat hållbar mat och matsvinn, Solkraft, mer byggande i trä, Klimatveckan, Klimatpriset samt flera olika projekt inom energilagring och transportsektorn. Vi vet att kommunikation och effektiv samverkan är avgörande för att öka omställningstakten. Men vilka faktorer gör satsningarna mer respektive mindre lyckade och hur kan kommunikativa insatser förstärka genomslaget ytterligare?

Läs mer här www.mynewsdesk.com/se/ju/pressreleases/nytt-forskningssamarbete-ska-staerka-klimatarbetet-i-joenkoepings-laen-2768341

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/