Klimatrådet är öppet för alla

Klimatrådet är öppet för alla som aktivt vill bidra till visionen om att bli ett Plusenergilän.

Vi är övertygade om att arbetet bidrar till att stärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar med bland annat klimatförändringar. Behovet av tydliga visioner, mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna är stort. I utmaningarna finns de ny möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter vilket Klimatrådet värnar och lyfter fram som förebilder och goda exempel.

Klimatrådet engagerar hela länet

Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckel till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den genom Klimatrådet fastställda och gemensamma visionen, om att Jönköpings län senast 2050 är ett Plusenergilän.

Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet består idag av 11 arbetsgrupper med över 110 engagerade personer från fler än 55 organisationer. Rådets ledamöter har ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövdingen i Jönköpings län. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av politiker från Aneby, Gnosjö, Jönköping, Habo, Vaggeryd, Sävsjö och Värnamo. Läs mer om ledamöterna här >>

Klimatrådets arbetsgrupper och engagerade personer
 • Klimatrådet, ordf landshövding Helena Jonsson
 • Beredningsgruppen, ordf Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 • Kommunikationsgruppen, ordf  Hall Media AB, Mats Tidstrand
 • Klimatveckan, ordf Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 • Ungdomsråd, ordf Erik Dahlbergsgymnasiet, matematik- och fysiklärare, Michael Kinnander
 • Trähusbyggnad, ordf Länsstyrelsen,  Andreas Olsson
 • Arbetsgrupp Effektlager, ordf Länsstyrelsen,  Andreas Olsson
 • Fokusgruppen Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil, ordf  Vetlanda kommun, Gisela Brumme
 • Fokusgruppen Transporter och planering, ordf Region Jönköpings län, Åslög Kantelius
 • Fokusgruppen Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, ordf Lantbrukarnas Riksförbund, David Ekbäck
 • Fokusgruppen Anpassning till klimatförändringar, ordf Värnamo kommun, Johan Virdung

Läs mer om arbetsgrupperna här>>

Läs mer om vilka personer som är engagerade i arbetsgrupperna här >>

Projekt

Pågående större projekt som initierats, förankrats och följts upp genom Klimatrådet:

 • Kraftsamling biogas II, Transportsektorn, leds av Energikontoret
 • Solkraftsprojekt, Förnybar energi, leds av Länsstyrelsen
 • Hela Resan, Transportsektorn, leds av Energikontoret
 • Bridging the Gap, Transportsektorn, leds av Länsstyrelsen

Läs mer om projekten här>>

Klimatrådets administration

Klimatrådets arbete leds av landshövdingen som ordförande i rådet. Länsstyrelsen samordnar och administrerar Klimatrådets arbete genom beredningsgruppen där energi- och klimatstrategen är ordförande. Länsstyrelsen ansvarar för rådets budget och uppföljning samt för att av fokusgrupper och andra grupper framtagna förslag är förankrade inför inriktningsbeslut av rådet. Länsstyrelsen ansvara även för att satsningar remissas till respektive berörd organisation och sedan följs upp.

Klimatrådets nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och har skickas ut sedan februari 2017. Du anmäler ditt intresse här >>

Klimatrådets grafiska maner

Klimatrådets grafiska maner finns här >>

Klimatrådets cirkelformade logotyp finns i tre utformningar:

Klimatrådet

Klimatrådet

Klimatrådet