Underlag från klimatrådsmötet den 9 juni

Klimatmatchen den 29 juni

Klimatmatchen

Banner 1

Klimatmatchen

Banner 2

Presentationer

Klimatrådets möten

Förslag på dagordning tas fram av beredningsgruppen som träffas fyra veckor innan rådets möten. Läs mer om rådets grupper här >>

Möten 2020

 1. Den 10 mars, Länsstyrelsen
 2. Den 9 juni, Länsstyrelsen
 3. Den 21 september, Länsstyrelsen
 4. Den 16 november, Länsstyrelsen

Anteckningar från möten 2020

 1. Klimatrådets minnesanteckningar 2020-03-10

Anteckningar från möten 2019

 1. Klimatrådets minnesateckningar 2019-11-21
 2. Klimatradet minnesanteckningar 2019-09-05
 3. Klimatradet minnesanteckningar 2019-06-19 >>
 4. Klimatradet minnesanteckningar 2019-03-07 >>

Anteckningar från möten 2018

 1. Mötesanteckningar den 21 mars 2018
 2. Mötesanteckningar den 20 juni 2018
 3. Mötesanteckningar den 28 september 2018
 4. Mötesanteckningarden 29 november 2018

PS Klimatrådet startade år 2011, vill du ha från tidigare år? Kontakta oss här >>

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>