Klimatrådets har fyra möten per år.

2018

  1. Den 21 mars
  2. Den 20 juni
  3. Den 28 september
  4. Den 29 november

2019

  1. Den 7 mars
  2. Den 19 juni
  3. Den 19 september
  4. Den 21 november

Mötesanteckningar från Klimatrådets möten 2018

Mötesanteckningar från Klimatrådets möten 2017

Mötesanteckningar från tidigare år

Klimatrådet startade år 2011. Hör gärna av dig om du vill ta del av alla mötesateckningar från tidigare år. Kontakta oss här >>

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>