Dagordning med bilagor, möte den 10 mars

Klimatrådets möten

Förslag på dagordning tas fram av beredningsgruppen som träffas fyra veckor innan rådets möten. Läs mer om rådets grupper här >>

2020

  1. Den 10 mars, Länsstyrelsen
  2. Den 9 juni, Elmia
  3. Den 21 september, Länsstyrelsen
  4. Den 16 november, Länsstyrelsen

Mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2018

PS Klimatrådet startade år 2011, vill du ha från tidigare år? Kontakta oss här >>

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>