Dagordning inklusive bilagor, den 7 mars 2019:

  1. Klimatrådets dagordning den 7 mars, finns här >>
  2. Nuläge, den 7 mars, processer och projekt, finns här >>
  3. Punkt 9 bilaga 9, Energikontor Norra Småland, finns här >>

Klimatrådets har fyra möten per år

Förslag på dagordning tas fram av beredningsgruppen som träffas fyra veckor innan rådets möten. Läs mer om rådets grupper här >>

2019

  1. Den 7 mars, plats Länsstyrelsen
  2. Den 19 juni, plats Länsförsäkringar Jönköping
  3. Den 5 september, plats Regionen
  4. Den 21 november

Mötesanteckningar från Klimatrådets möten 2018 (fyra möten totalt)

PS Klimatrådet startade år 2011, vill du ha från tidigare år? Kontakta oss här >>

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>