Klimatrådets möten

Förslag på dagordning tas fram av beredningsgruppen som träffas fyra veckor innan rådets möten. Läs mer om rådets grupper här >>

Möten 2021

 1. Klimatrådets minnesanteckningar 2021-03-10
 2. Klimatrådets minnesanteckningar 2021-06-09
 3. Den 22 september, Skype
 4. Den 17 november, Skype

Anteckningar möten 2020

 1. Klimatrådets minnesanteckningar 2020-03-10
 2. Klimatrådets minnesanteckningar 2020-06-09
 3. Klimatrådets mötesanteckningar 2020-09-21
 4. Klimatrådets mötesanteckningar 2020-11-16

Klimatrådets mötesanteckningar 2019

 1. Klimatradet minnesateckningar 2019-11-21
 2. Klimatradet minnesanteckningar 2019-09-05
 3. Klimatradet minnesanteckningar 2019-06-19
 4. Klimatradet minnesanteckningar 2019-03-07

Klimatrådets mötesanteckningar 2018

 1. Mötesanteckningar den 21 mars 2018
 2. Mötesanteckningar den 20 juni 2018
 3. Mötesanteckningar den 28 september 2018
 4. Mötesanteckningar den 29 november 2018

Klimatrådets mötesanteckningar 2017

 1. Den 21 mars 2017
 2. Den 22 juni 2017
 3. Den 6 september 2017
 4. Den 12 december 2017

Klimatrådets mötesanteckningar 2016

 1. Den 17 juni 2016
 2. Den 2 september 2016
 3. Den 14 december 2016

Klimatrådets mötesanteckningar 2015

 1. Den 25 februari 2015
 2. Den 25 maj 2015
 3. Den 28 september 2015
 4. Den 4 december 2015

Klimatrådets mötesanteckningar 2014

 1. Den 28 februari 2014
 2. Den 25 april 2014
 3. Den 24 september 2014
 4. Den 6 december 2014

Klimatrådets mötesanteckningar 2013

 1. Den 1 mars 2013
 2. Den 3 maj 2013
 3. Den 6 september 2013
 4. Den 6 december 2013

Klimatrådets mötesanteckningar 2012

 1. Den 10 februari 2012
 2. Den 11 maj 2012
 3. Den 10 oktober 2012
 4. Den 7 december 2012

Klimatrådets mötesanteckningar 2011

 1. Den 29 april 2011 Första Klimatrådsmötet/the first Climate Council meeting.
 2. Den 20 juni 2011
 3. Den 18 november 2011

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>