Klimatrådet har visionen om att bli ett Plusenergilän. För att nå visionen gör många insatser i bred samverkan. Solmatchen, Klimatveckan, Inspirationsmeny, Ungdomsråd, Solkalkylator, Klimatpris är några exempel från årets arbete. Nedan beskrivs fler insatser, vaför Klimatrådet har en klimatvision och hur Klimatrådet arbetar.

Under första halvåret 2018 har Klimatrådet bidragit till:
 • Klimatrådet på Almedalen >>
 • Projekt Effektlager >>
 • Program Klimatveckan 2018 >>
 • Nominering Klimatpriset 2018 >>
 • 11 studenter med två examensarbeten inom ladd och klimatveckan >>
 • Solkalkylator >>
 • Doktorandtjänst inom media- och kommunikationsvetenskap >>
 • Medarrangör konferens agenda 2030 >>
 • Ungdomsrådets första satsning “Designa ett energilaget” >>
 • Sex nyhetsbrev >>
 • Följ #Solmatchen >>
 • Flera seminarier inom lantbruk, ladd, sol, trähusbyggande under våren >>
 • Flera större projekt pågår >>
 • Kontrollstation Åtgärdsprogram >>
 • Studiebesök, workshops och möten inom solkraft har genomförts.
 • Inspirationsmeny för hållbar mat >>
 • Solelsutbildning >>

Följ arbetet, få nyhetsbrevet  >>

Ett axplock över vad Klimatrådets arbete skapade 2017
 • #Solmatchen >>
 • Remiss Träbyggnadsstrategi >>
 • Nytt grafiskt manér, gagnar Klimatveckan, Klimatpriset, +E, Klimatrådet.se och nyhetsbrev
 • Ungdomsrådet >>
 • Vetenskapsradion klotet >>
 • 12 nyhetsbrev >>
 • Klimatrådet på Almedalen >>
 • Projekt Bridgning the gap >>
 • Examensarbete och ny forskningssatsning inom media och kommunikation >>
 • Nya åtgärder och revidering av åtgärdsprogrammen >>
 • Många seminarier >>
 • Klimatvecka med fullsatt Klimatkonferens >>
 • Klimatpris >>
 • Topp tre i nationell klimatranking >>
 • Topp tre i det statliga solcellstödet >>
 • +E delades ut till 170 000 hushåll >>
Vår vision är att bli ett Plusenergilän, vilket betyder att:
 • Utsläppen av koldioxid är mycket låga, målnivå 1 ton per år och invånare.
 • Energianvändningen har minskat, målnivå 8 000 GWh / år.
 • Förnybar energi ger ett överskott, målnivå 9 000 GWh / år
Hur förankrades visionen om att bli ett Plusenergilän

Arbete med att ta fram en vision om att bli ett Plusenergilän påbörjades år 2008. Länsstyrelsen redovisade då ett förslag till klimat- och energistrategi med vision, strategiska överväganden och åtgärder till regeringen. En samverkansprocess inleddes hösten 2009 med länets aktörer. Ett förslag till klimat- och energistrategi med vision var på remiss under perioden december 2009 – mars 2010. Klimat- och energistrategin med vision antogs i oktober 2010.

Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>

Varför vi ska bli ett Plusenegilän

Att bli ett Plusenergilän är en hög ambitionsnivå och ska ses som ett konkret ställningstagande i klimatfrågan. Vi vill bidra med ledarskap och lyfta fram möjligheterna som omställningen skapar. Arbetet bidrar och främjar också andra utvecklingsmål som har med energisäkerhet, livskvalitet, hållbarhet, sociala rättigheter och miljökvalitet att göra. Att visa ledarskap stärker regionens attraktionskraft och bidrar positivt till den egna regionens utveckling i termer av innovation, nya företag och arbetstillfällen och positionerar Jönköpings län som en hållbar, modern och hälsosam region att besöka och verka i.

Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda och företagstradition med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad. Länet är även ett intressant område för turismnäringen som ständigt utvecklas. Det finns en stor utvecklingspotential inom miljö-, klimat- och energiområdet. Förutsättningarna är utmärkta för produktion av exempelvis biobränsle, biodrivmedel och förnybar el samt för miljödriven näringslivs- och produktutveckling inom områden som ekologiska- och närproducerade livsmedel, träförädling och miljöteknik.

Läs mer om Plusenergilänet i klimat- och energistrategin

Energi-och klimatstrategi

 Läsa här >>

Klimatradet
Populärversion

 Läs här >>

Plus 5 grader
Klimatradet
Läs här >>