Denna sida är en samlingsplats för de planer för omställning av fordonsflotta med syfte att utbyta erfarenheter mellan Klimatrådets medlemmar.

Castellum – hållbarhetspolicy

Castellum – hallbarhetspolicy

Ur Hållbarhetspolicyn (sidan 6)

Hur vi ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen
som ger upphov till den globala uppvärmningen: 

  • Netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi före år 2030.
  • 15 % energibesparing per kvadratmeter till år 2025 jämfört med index år 2015 och en energieffektivisering om minst 1,5 % per år i like-for-like6 portföljen.
  • 1 % vattenbesparing per år i like-for-like portföljen.
  • 100 % av alla fordon ska vara fossiloberoende år 2020

Läs mer om Castellums hållbarhetsarbete här.