Under 2019 bidrog Klimatrådet (bland annat) med:

Etta i Sverige på både solel och klimatinvesteringar

I december placerades länet som nummer 1 i att söka stöd för solceller och från Klimatklivet. Detta är självklart ingen slump utan resultatet av flera satsningar på främst solceller som Klimatrådet genomfört:

Rekordstor klimatvecka

Under året genomfördes Klimatveckan >> för sjätte året i rad, Klimatpriset delades ut till Tenhults Naturbruksgymnasium >> och Sveriges största Effektlager >> med använda elbilsbatterier invigdes!

Förstärkt samverkan regionalt och nationellt

Under året har Klimatrådet förstärkt samverkan med flertalet aktörer i Jönköpings län såväl som nationellt. 

Förstärkt fokus under året och därmed nya grupper:

Klimatrådet blev mer tillgängligt genom filmer:

Och ett gäng utvärderingar såklart, för hu ska vi annars veta om vi gör rätt saker?

  •  Utvärdering av Klimatrådet >>
  • Gemensamt beräkningsverktyg för utsläpp togs fram av Regionen, Husqvarna och Jönköpings kommun. Yes- det används av många nu:)
Klimatrådets vision är att bli ett Plusenergilän, vilket betyder att:
  • Utsläppen av koldioxid är mycket låga, målnivå 1 ton per år och invånare.
  • Energianvändningen har minskat, målnivå 8 000 GWh / år.
  • Förnybar energi ger ett överskott, målnivå 9 000 GWh / år.
Hur förankrades visionen om att bli ett Plusenergilän

Arbete med att ta fram en vision om att bli ett Plusenergilän påbörjades år 2008. Länsstyrelsen redovisade då ett förslag till klimat- och energistrategi med vision, strategiska överväganden och åtgärder till regeringen. En samverkansprocess inleddes hösten 2009 med länets aktörer. Ett förslag till klimat- och energistrategi med vision var på remiss under perioden december 2009 – mars 2010. Klimat- och energistrategin med vision antogs i oktober 2010.

Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>

Varför vi ska bli ett Plusenegilän

Att bli ett Plusenergilän är en hög ambitionsnivå och ska ses som ett konkret ställningstagande i klimatfrågan. Vi vill bidra med ledarskap och lyfta fram möjligheterna som omställningen skapar. Arbetet bidrar och främjar också andra utvecklingsmål som har med energisäkerhet, livskvalitet, hållbarhet, sociala rättigheter och miljökvalitet att göra. Att visa ledarskap stärker regionens attraktionskraft och bidrar positivt till den egna regionens utveckling i termer av innovation, nya företag och arbetstillfällen och positionerar Jönköpings län som en hållbar, modern och hälsosam region att besöka och verka i.

Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda och företagstradition med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad. Länet är även ett intressant område för turismnäringen som ständigt utvecklas. Det finns en stor utvecklingspotential inom miljö-, klimat- och energiområdet. Förutsättningarna är utmärkta för produktion av exempelvis biobränsle, biodrivmedel och förnybar el samt för miljödriven näringslivs- och produktutveckling inom områden som ekologiska- och närproducerade livsmedel, träförädling och miljöteknik.

Läs mer om Plusenergilänet i klimat- och energistrategin

Energi-och klimatstrategi

 Läsa här >>

Klimatradet
Populärversion

 Läs här >>

Plus 5 grader
Klimatradet
Läs här >>