Under 2020 har Klimatrådet bland annat bidragit med

Precis nedan ska ses som exempel, fullständigt bidrag finns under minnesanteckningar och pågående processer och projekt inom ramen för rådets arbete.

Klimatvecka – för åttonde året rad

Vinnare Gnosjö automatsvarvning!
Tre hedersomnämnanden:

Förstärkt samverkan 

Under året har Klimatrådet förstärkt samverkan med flertalet aktörer i Jönköpings län såväl som nationellt. 

Förstärkt fokus under året och därmed nya grupper och satsningar:

Klimatrådet blev mer tillgängligt genom filmer:

Och ett gäng utvärderingar såklart, för hu ska vi annars veta om vi gör rätt saker?

Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>

Varför vi ska bli ett Plusenergilän

Att bli ett Plusenergilän är en hög ambitionsnivå och ska ses som ett konkret ställningstagande i klimatfrågan. Vi vill bidra med ledarskap och lyfta fram möjligheterna som omställningen skapar. Arbetet bidrar och främjar också andra utvecklingsmål som har med energisäkerhet, livskvalitet, hållbarhet, sociala rättigheter och miljökvalitet att göra. Att visa ledarskap stärker regionens attraktionskraft och bidrar positivt till den egna regionens utveckling i termer av innovation, nya företag och arbetstillfällen och positionerar Jönköpings län som en hållbar, modern och hälsosam region att besöka och verka i.

Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda och företagstradition med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad. Länet är även ett intressant område för turismnäringen som ständigt utvecklas. Det finns en stor utvecklingspotential inom miljö-, klimat- och energiområdet. Förutsättningarna är utmärkta för produktion av exempelvis biobränsle, biodrivmedel och förnybar el samt för miljödriven näringslivs- och produktutveckling inom områden som ekologiska- och närproducerade livsmedel, träförädling och miljöteknik.

Läs mer om Plusenergilänet i klimat- och energistrategin

Energi-och klimatstrategi

 Läsa här >>

Klimatradet
Populärversion

 Läs här >>

Plus 5 grader
Klimatradet
Läs här >>