Polarbröd strävar efter full hållbarhet till 2022, och jobbar i detta med fyra fokusområden: Råvaror, transporter, emballage och energi. I det praktiska arbetet med att uppfylla målen har energi nått mållinjen 100% förnybart redan 2015, medan mer gradvisa framsteg gjorts inom övriga områden. Trots att bröd är ett miljösmart livsmedel, har råvarorna visat sig stå för den största belastningen företaget har på klimat och miljö, och utmaningarna är stora. Ska Polarbröd jobba vidare med att försöka öka försäljningen av KRAV-märkta produkter? Eller är det viktigare att fortsätta förbättringarna av det normalodlade, och det “vänligare vete” och kommande råg som företaget gjort i samarbete med Lantmännen? Hur mycket kan företaget klara på egen hand, och vad behöver konsumenter, handeln och samhället göra för att vi ska klara en helt hållbar försörjning av mat i framtiden? Hur ser en matförsörjning ut, som håller i längden?

Några av många spännande frågor som kommer att lyftas på Klimatkonferensen den 13 september.

Polarbröds VD Karin Bodin

 

Program och anmälan till Klimatkonferensen finns här, https://klimatveckan.klimatradet.se/program/klimatkonferensen/