Projektet ”Kraftsamling biogas II ” syftar till att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till att fordonsflottan är fossilfri 2030. 2 För att lyckas med detta – enligt ansökan till Tillväxtverket – kommer projektet att förstärka tre områden:

• Öka marknadens efterfrågan av biogas

• Förbättra infrastruktur och distribution av biogas

• Förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiv produktion av biogas

Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas, enligt projektansökan. Andra regioner jobbar enligt detta koncept och det efterfrågas även av intressenterna i Jönköpings län. Projektets metod är att öka marknadens efterfrågan av biogas och att därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas.

Projektet är en utveckling av projektet Kraftsamling Biogas I som 2014 finansierades av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet var att starta ett biogasnätverk för Jönköpings län och utreda hur intressenterna vill utveckla biogas. I nätverket deltog 28 organisationer. Denna ansökan bygger på resultatet från det tidigare projektet samt regionens beställning där 13 aktörer undertecknat stödbrev för fortsatt biogasnätverk och finansiering av kraftsamling för biogas.

En annan bakgrund till projektet är att Klimatrådet i Jönköpings län 3 i december 2014 beslutade om ett åtgärdsförslag för att främja biogas och minska kommunernas avfallsmängder. Energikontor Norra Småland har fått i uppgift att starta och driva aktiviteterna i åtgärden.

Klimatrådet har på olika sätt bidragit till resultatet, läs hela slutrapporten här >>