I år har Klimatrådet tagit emot rekordmånga nomineringar till det årliga Klimatpriset – länets mest prestigefyllda pris inom klimat -och energiområdet. Över 30 organisationer, initiativ och personer har nominerats för sina insatser för att minska på utsläppen och bidra till att Jönköpings län blir ett Plusenergilän >>. Vem som får Klimatpriset och hedersomnämnanden utser Klimatrådet >> – vinnaren koras den 4 september på Klimatkonferensen >> , SPIRA, Jönköping. Öppen för alla!

Nominerade organisationer, initiativ och personer
Aneby pastorat Energieffektivisering, investering i solel och elbil
Arne Tervonen Solel, solvärme och energieffektivisering
Barnbutiken Lilla Violen Miljömedveten barnbutik
Bosse Bergenholtz Ledare för natursnokarna
Carlfors Bruk AB Satsning på energiåtervinning
CommuteApp Digital samåkningstjänst
ECRIS Unikt effektlager med solenergi
Emåförbundet Hjälper till att motverka översvämning och torka
Footly Återbruk och återvinning som affärsidé
Garantell Helautomatiserad och digitaliserad industri
GBJ Bygg Byggföretag som uppför trähus på Kungsängen
Hanna Johannesson Minskade utsläpp, svinn och onödig förbrukning
Hans Svensson Klimatdemonstration i Gislaved, skapa debatt kring kommunens resor
Helena Malm Sjuksköterska med fullt fokus på minskade utsläpp
Hydro Satsning på elektrifiering av truckar
Hållbarhetsbalen En hållbar studentbal
JSC IT-partner AB En arbetsgivare i framkant för minskade utsläpp
Jönköpings kommun Muren i Knektaparken klimatsäkrar Jönköping
Jönköpings kommun Kampanj för ökat cyklande – låt bilen stå
Jönköpings länstrafik Överenskommelse för ökat användande av förnybara drivmedel
Klimatsmart by Projekt för ökad symbios och energisamarbeten
Länsförsäkringar Jönköping Ett försäkringsbolag med fokus på hållbarhet
Lyndon McLeod Eldsjäl och måltidsinspiratör
Natur & miljöförskolan, Sävsjö Engagerade pedagoger för hållbar utveckling
Reko-ringarna Satsning på lokalproducerade livsmedel
Rörvikshus Sweden AB Minskade utsläpp med klimatvänlig uppvärmning och avfallssortering
Skeppshultscykeln En energieffektiv cykeltillverkare
Sture Filipsson Ekologisk mjölkproduktion med solel
Sävsjö kommun Satsning på svenskt kött, upplåtande av mark under torkan
Tellus A Nytt företag inspirerar för ökad hållbarhet
Tenhults naturbruksgymnasium Fullständigt fokus på praktiskt hållbarhetsarbete
Vaggeryds kommun Satsning på minskat matsvinn
Värnamo Åkeri Satsning på fossilfria drivmedel
Bakgrund

Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimat- och energiarbete. Priset består av en gjuten plakett och delas ut under klimatkonferensen i september av Klimatrådets ordförande, landshövding Helena Jonsson. I samband med detta utses också ett antal hedersomnämnanden.