Första halvåret för Klimatrådet kan summeras så:

 • Projekt Effektlager >>
 • Solelsutbildning >>
 • Program Klimatveckan 2018 >>
 • Nomineringar Klimatpriset 2018 >>
 • Två examensarbeten inom ladd och Klimatveckan >>
 • Solkalkylator >>
 • Doktorandtjänst inom media- och kommunikationsvetenskap >>
 • Medarrangör konferens agenda 2030 >>
 • Ungdomsrådets första satsning “Designa ett effektlager” >>
 • Klimatrådets nyhetsbrev >>
 • Följ #Solmatchen >>
 • Flera seminarier inom lantbruk, ladd, sol, trähusbyggande under våren >>
 • Flera större projekt pågår >>
 • Kontrollstation Åtgärdsprogram >>
 • Studiebesök, workshops och möten inom solkraft har genomförts.
 • Inspirationsmeny för hållbar mat >>

Läs mer på https://klimatradet.se/om-oss/plusenergilan