Solkraften i länet

Solcellsanläggningar placeras på allt fler tak och fasader runt om i länet. Idag går det att se solceller på såväl villatak som flerbostadshus och industrier. Dessutom ökar antalet installationer för varje år!

Nedan följer en nulägesbild över länets solkraftanläggningar baserat på kommuntillhörighet, som siffrorna visar installeras solceller i hela länet även om vissa kommuner har hunnit med mer än andra.

Den installerade effekten sammanställdes oktober 2016 och augusti 2017