Energi kan inte förstöras utan enbart omvandlas. Använd mängd energi måste därför alltid motsvaras av tillförd mängd energi. Ett samhälle måste därför möta efterfrågan på energi, upprätthålla en så kallad energibalans. En rad olika energislag ingår i länets och kommunernas energitillförsel.

Energibalanserna redovisas grafiskt i form av sankey-diagram* med underliggande data. Huvudsaklig uppgiftskälla för energibalanserna är SCB:s kommunala energistatistik, tagen från SCB (november 2015). Energibalanserna som redovisas gäller år 2013, vilket var det senaste år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt.

 

Energibalans för Jönköpings län

 

lanet-2013

 

*Sankey-diagram är en typ av flödesschema, i vilket bredden hos pilar visas proportionellt mot flödesmängden. Sankey-diagram uppkallades efter en irländsk kapten, Matthew Henry Phineas Riall Sankey, som använde denna typ av diagram 1898 i en publikation om energieffektiviteten i en ångmaskin.