Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

September

Under september lägger vi allt krut på Klimatveckan den 12 – 19 september!! läs mer här >>

Du kanske också är intresserad av:

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>