Seminarier som Klimatrådet bidrar till

Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet, själva eller i samverkan, workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

Nu har många fokus på jul- och nyårshelger. Därför passar vi på att lägga fokus på uppföljning och vad vi bidragit till under året! Efter årsskiftet kommer nya tillfällen!

Februari

Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>