Seminarier som Klimatrådet bidrar till

Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet, själva eller i samverkan, workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

December
Maj
Juni
  • Den 11 juni, Från vision till aktion – workshop hållbara transporter i verksamheter läs mer här >>
  • Den 19 juni, Klimatrådsmöte, tema hållbara finanser, läs mer här >>
Juli
  • Den 1 juli, Klimatrådet, Donners Plats, Almedalen.
  • Den 1 juli, Klimatrådet representerade på Region Jönköpings Arena, Almedalen.
  • Den 4 juli, Klimatrådet inbjudna till OBOS seminarium, Almedalen.
  • Den 4 juli, Klimatrådet inbjudna till Länsföräkringar ABs seminarium, Almedalen.
September

Klimatrådets nyhetsbrev

Missa inget-Klimatrådets nyhetsbrev varje månad, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>