Fullsatt seminarium om Skogens klimatnyttor – tack för ditt deltagande!

Talarnas presentationer och utvärdering av seminariet finner ni nedan, era svar är viktiga för kommande aktiviteter!

 

Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett plusenergilän. Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om skogens nyttor.

Syftet med seminariet är att öka kunskaperna om långsiktiga och hållbara metoder för skogen och skogens inverkan på växthusgasutsläpp. Skogen har många värden så som kulturella, biologiska och ekonomiska, men skogen ger oss även möjlighet till rekreation och energi. Skog- och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar, samt i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen, Träcentrum och Södra.

Varmt välkommen för att lära dig mer om skogens klimatnyttor!

När: den 6 februari, kl 09:00-12:00, fika från 08:30 och lunch serveras 12:00
Plats: Träcentrum i Nässjö, Framtidsvägen 1, karta >>
Målgrupp: Du som jobbar med skog- och klimatfrågor, politiker och beslutsfattare.
Kontakt: Hör av dig till annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se om du har några frågor eller funderingar
Res klimatsmart till dagen med buss och tåg och ladda elbilen på plats >>

Program

Inledning till seminariet
Joakim Brobäck, VD Träcentrum

Smålands skogar – den regional skogsstrategin
Magnus Hellgren, Samordnare regional skogsstrategi för Småland

Skogens klimatnytta
Johan Bergh, Professor, Linnéuniversitetet

Skogsstyrelsens syn på skogens roll för klimatet
Hillevi Eriksson, Klimat- och bioenergispecialist, Skogsstyrelsen

Skogen som förnybar resurs – hållbarhet i praktiken
Kristina Altner, Enhetschef Hållbarhet, Södra

Avslutande diskussion med talarna

Moderator
David Ekbäck, Lant- och skogsbrukare som arbetar med hållbarhet och klimat för Lantbrukarnas Riksförbund

 

Utvärdering

Klimatrådet