Samverkan är en förutsättning för stora och viktiga förändringar

Som ni alla vet har Klimatrådet arbetsgrupper med olika inriktning, men som arbetar för samma övergripande vision – Plusenergilän. Vi ställde några frågor till Filip Pilthammar och hur han ser på samverkan och klimatfrågan.

Filip Philthammar

Filip

Varför tycker du samverkan är bra?

Samverkan är en förutsättning för stora och viktiga förändringar. Ingen person, företag eller organisation kan på egen hand styra om klimatet åt rätt håll, men med inspiration, samarbete och många olika samverkande kompetenser kan en idé och en handlingsplan plötsligt bli något att räkna med. Med samlad kraft blir resultatet blir större än summan av de enskilda delarna. 

Vad innebär det för dig att arbeta för klimatet?

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Mitt personliga klimatengagemang går ut på att låta hållbarhet styra val jag gör i min vardag. Jag äger exempelvis ingen bil just av den anledningen utan cyklar två mil tur och retur till jobbet fem dagar i veckan. Min förhoppning är att jag genom att ta beslut med hållbarhet som stor faktor är del i en rörelse som sprider sig och visar att det utan ödesdigra uppoffringar faktiskt går att välja bort bil, flyg, plast och onödig konsumtion. Ett givande engagemang i ett klimatråd kan vara ett spännande nästa steg.

Filip når du på info@filippilthammar.se och engagerar sig i Klimatrådets kommunikationsgrupp. Alla grupper här >>

Följ Klimatrådets arbete, läs nyhetsbrevet >>