Sedan hösten 2015 arrangerar Klimatrådet workshops och seminarier med syfte omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, möjliggöra effektiva erfarenhetsutbyten och lyfta fram konkreta åtgärder som blir språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning.

Januari

Den 24 januari  – Seminarium med Försvarsmakten – Solkraft – en trygg energiförsörjning, Eksjö Anmälan

Den 31 januari – Seminarium om resurseffektivisering – Gården, ekonomin & klimatet Anmälan

Februari

Den 6 februari – Solkraft för företag – Elgiganten Torsvik Anmälan