Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete. Hela programmet finns på https://klimatveckan.klimatradet.se/ 

Alla är välkomna att bidra med aktiviteter och satsningar som bidrar till Klimatveckans syfte.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa ett samverkansorgan med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet. Läs mer om rådet här >>

Klimatveckan för ett Plusenergilän

Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att länet ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste alla bidra. läs mer om  visionen här >>

Följ Klimatveckans arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/