Länsstyrelsen i Jönköpings län har nyligen sammanställt siffror på antalet nätanslutna solcellsanläggningar som visar att solkraften vuxit med 84 % det senaste året. Från en installerad effekt på 6,5 MW har vi nu över 12 MW solceller i Jönköpings län. Det innebär att antalet anläggningar gått från 429 till 784 stycken.

Nationellt har den installerade effekten solel byggts ut med 63 % det senaste året enligt Energimyndigheten. Den totala installerade effekten solel i Sverige ligger idag på 205,5 MW (2017-10-11).

Hur stor del Klimatrådet installerat av de solceller som installerats de senaste året är ännu oklart, men vad som står klart är att det kommer bli mycket solceller som installeras med anledning av årets satsning #solmatchen.