Klimatrådet har tidigare berättat i såväl nyhetsbrev som nyhet på webben att ett projekt mellan studenter på JU, Cybercom och Klimatrådet pågått för att visualisera solkraftproduktionen i länet. Läs mer här.

Nu är alltså solkalkylatorn igång! Gå in redan idag och se hur mycket solkraft din kommun producerar! www.solkalkylator.se

Solkalkylatorn har utvecklats av JU-studenterna Filip Mattson, Robert Elezovic, Pontus Vidén och Viktor Henningsson med handledning av Klimatrådets solkraftprojekt och gör Solkalylatorn som en del i deras praktik på Cybercom Group.