Solsafari- Ett lärande exempel

Runt om i Sverige bubblar det av lyckade satsningar och projekt som sänkt växthusgasutsläppen hos ett företag eller en kommun. Dessutom har det ofta visat sig ha flera positiva synergieffekter. Det handlar om allt från energieffektivisering och smartare transporter till lyckade upphandlingar av varor och tjänster med lägre klimatavtryck.

Fossilfritt Sverige samarbetar med Naturvårdsverket för att samla in goda exempel som fler företag och kommuner kan lära sig av. Just nu har Fossilfritt Sverige valt att kommunicera ut Solsafari som är en central satsning under Klimatveckan som arrangeras av Klimatrådet, läs mer här fossilfritt-sverige.se/larande-exempel/

Följ Klimatrådets arbete

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och har skickas ut sedan februari 2017. Du anmäler ditt intresse här