Vår förhoppning är att kunna genomföra Solsafari riks 2022. Vill du visa upp din solcellsanlägging på Solsafari riks? Fortsätt läs så ser du exakt vad Solsafari är och vem just du ska kontakta för att delta!

Detta är Solsafari riks

Visa din solcellsanläggning

Är du intresserad av att visa din solcellsanläggning på kommande Solsafari? Toppen-kontakta den person som finns där du har din solcellsanläggning!

1Blekinge län

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
Pierre.Stahl@energikontorsydost.se
camilla.engdahl@lansstyrelsen.se

anna-karin.bilen@lansstyrelsen.se
2Gävleborgs län

marie.asplind@regiongavleborg.se
magnus.olander@regiongavleborg.se
evelina.loberg@lansstyrelsen.se
3Hallands län

martin.gometz@lansstyrelsen.se
4Jönköpings län

andreas.olsson@lansstyrelsen.se
maria.cannerborg@rjl.se
jessica.strid@rjl.se
5Kalmar län

madeleine.martensson@lansstyrelsen.se
6Kronobergs län

per-anders.persson@lansstyrelsen.se
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
pierre.stahl@energikontorsydost.se
7Norrbottens län

kjell@energikontornorr.se
8Skåne län >>

rosa.sundin@kfsk.se
9Södermanlands län

martin.holgersson@energikontor.se
10Uppsala län

martin.holgersson@energikontor.se
11Värmlands län

daniel.ekstrom@regionvarmland.se
angelika.klarenfjord@lansstyrelsen.se
12Västmanlands län

boel.schaulin@lansstyrelsen.se
13Västernorrlands län

david.helsing@lansstyrelsen.se
14Västra Götalands län

hanna.palmqvist@lansstyrelsen.se
anna.lundgren@lansstyrelsen.se

anna.derneryd@innovatum.se
15Dalarnas län

mattias.ahlstedt@regiondalarna.se
16Gotlands län

agneta.green@lansstyrelsen.se
anna.backstade@gotland.se
17Örebro län

asa.odman@lansstyrelsen.se
veronica.sund@lansstyrelsen.se
18Östergötlands län

emelie.osterqvist@regionostergotland.se
daniel.kvist@regionostergotland.se
ranko.simic@lansstyrelsen.se
joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se

FAQ

När är deadlinen för att skicka utställare, alltså solcellsanläggningarna som ska visas på Solsafarit?

Solsafari riks utgår 2021 och ersätts av digitalt evenemang som är öppet för alla.

Vad behöver jag skicka för info om utställarna?

Skicka namn, adress, installerad effekt kW, foto och ev länk till läs mer om solcellsanläggningen.

Hur ska vi göra med förtäring/dryck hos utställarna?

Det är upp till varje län hur en vill lösa med eventuell dryck och förtäring. Det är inget krav att bjuda på något hos utställarna.

Vad förväntas av de som är utställare?

Som vi ser det behöver en som utställare bara vara på plats, visa upp sin solcellsanläggning och svara på frågor från besökarna!

Vem kan vara utställare?

Vi tycker att det roligaste är om det finns lite olika typer av utställare, så att det finns något som passar alla! Exempelvis villor, företag, bostadsrättsföreningar, lantbrukare osv. Alla är välkomna!

Hur många utställare ska det vara i varje län?

Det är upp till varje län hur många utställare en vill ha! Vi tänker att 10-20 st kan vara lämpligt, och att det är bra om de är geografiskt utspridda i länet.

Kommunikationspaket

Kommunikationspaketet får användas av alla oavsett om du är utställare, arrangör eller bara pepp på att lyfta fram Solsafari!

  • Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Solsfari. Innehållet, som har sin grund i enkelhet, är tänkt att kommuniceras via sociala medier, webb samt genom större tavlor i offentlig miljö.
  • Kommunikationspaketet är fritt att använda. Alla aktörer, oavsett om du är en del av Soslafari eller inte, kan välja ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.
  • Då det inte går att publicera allt material i “råformat” behöver ni maila andreas.olsson@lansstyrelsen för att få dessa underlag per mail.

FILMER

För Solsafari finns fyra korta filmer som kan spridas via sociala medier. Vill du lägga till din logga, justera delar eller på annat sätt anpassa får du gärna råfilerna till filmerna.

Print

Tre print finns som illustreras nedan och exempel på användning.

Uppslag

Stortavla

Broschyr

För er som önskar göra en broschyr finns exempel från tidigare år då det arrangerats regional och ni får gärna mallarna 2019>>2018 >>   2017 >>

Utställare=visar upp solceller

Delta som utställare på Solsafari riks.

För dig som utställare kan det underlätta med en (eller flera) tydliga pilar och en skylt!

Pil>>

Vägskylt A2 >>

Vägskylt A3 >>

Psst sälvklart använder du också filmer och print mm helt fritt.

Hallå! Jag har ju fler frågor om Solsafari

Kul! Skicka ett mail till någon (eller alla) av oss:
ylva.gullberg@regionorebrolan.se
madeleine.martensson@lansstyrelsen.se
andreas.olsson@lansstyrelsen.se

Press

Hör gärna av dig till ylva.gullberg@regionorebrolan.se

Så hanteras dina uppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län administrerar solsafari.se det vill säga https://klimatradet.se/solsafari-riks/

Innehållet på solsafari.se dvs https://klimatradet.se/solsafari-riks/ skrivs in av Länsstyrelsen i Jönköpings län eller av Region Örebro som under arbetet har tillgång till webbsidan av administrativa skäl. Oavsett webbsida på klimatrådet.se har du själv anmält intresse och lämnat OK till de uppgifter som publiceras på Klimatrådet.se. Inga uppgifter används till något annat än det du själv anmält dig till. Anmälningsuppgifter tas bort efter genomförd aktivitet, uppföljning och utvärdering. Läs mer om hur vi hanterar dina person­uppgifter på Länsstyrelsens webbplats här >>