Klimatveckans seminarium Hållbar upphandling och solceller.

Närmare 40 personer kom till Träcentrum och lärde sig mer om upphandling och hur upphandling av solceller fungerar. Deltagarna fick möjlighet att lyssna till Upphandlingsmyndigheten, Bengt Stridh, Eneo Solutions, JB Ecotech och PPAM Solkraft. Under dagen fick åhörarna lära sig mer om såväl solkraft och hur totalentreprenad och PPA-upphandling skiljer sig åt. Nu fortsätter Klimatveckan och hela programmet finns här >>.

Tack till alla deltagande och Träcentrum för arrangemanget.

Läs mer om Klimatrådets satsningar inom solkraft här >>