img_4256dsc00367img_4252
Foto från höger: Friskis&Svettis Jönköping, Schenker Torsvik Jönköping, Länsstyrelsen/Castellum Jönköping. 

På rådsmötet den 14 december förankrades följande tre förslag till satsningar inom solkraft.

1. Under år 2017 står 12 organisationer, enskilt eller i samarbete, värd för ett seminarium/workshop på tema solel. Fokus på den egna organisationen.

2. Respektive organisation går aktivt ut med aktuell information om solel till alla anställda minst två gånger under 2017. Fokus på medarbetare i den egna organisationen.

3. “Utmaningen” för att ytterligare öka andelen solel i länet (OBS, Denna satsning förankras i särskild beredning). Fokus på organisationen som förebild i samhället.

Vänligen fyll i era önskemål om seminarie och informationsutskick.
  • Fyll i det företag eller organisation du representerar
  • Fyll i kontaktperson.
  • Fyll i e-postadress till ansvarig kontaktperson.