Våra städer växer och vi måste förändra vårt sätt att tänka kring stadens densitet, kommunikation, resvanor, arbete och shopping, för att åstadkomma ett hållbart samhälle framöver.

Arkitekthuset i Jönköping har fått möjligheten att vara en del i denna förändringsprocess genom att vara drivande aktör några projekt som strävar i denna nya riktning. Här presenteras en kort beskrivning av dessa projekt.

Genom att öka stadens densitet (förtäta), blir transporter kortare samt att teknisk försörjning som vatten, avlopp, el kan effektiviseras.

Ett exempel på detta är när Slakthusområdet (Globenområdet i Stockholm) som nu omvandlas från industriområde till Bostäder, kontor och handel, -allt samlat på en relativt begränsad yta. Planeringen av ett nytt IKEA varuhus i detta område visar på hur shopping flyttar närmare de boende och i direkt anslutning till kollektivtrafiken. Tanken är att du ska kunna ta tunnelbana eller buss istället för bilen när du handlar.

Image_001
Slakthusområdet stockholm (globen) – Illustration Arkitekthuset

Vegastaden (Haninge-Stockholm) är en helt ny stadsdel med pendeltågsstation som nu planeras. Genom att skapa nya stadsdelar utmed det befintliga pendeltågnätet, använder man befintliga kommunikationer samtidigt som man minskar bilberoendet och i förlängningen därmed även bilköer och avgasutsläpp.

Vegastaden – Illustration Arkitekthuset
Vegastaden – Illustration Arkitekthuset

För ett Arkitektkontor ställs även nya utmaningar när det gäller energikrav och materialval för byggnader.

Planeringen och utformningen av Kv.skalden (västerås), ett Parkeringsgarage i trä, samt Askims torg, (Askim) ett flerbostadshus med trästomme är exempel på där det traditionella materialvalet som stål/betong ersatts av ett mer miljövänligt och förnyelsebart material.

Kv.Skalden – Illustration Arkitekthuset
Kv.Skalden – Illustration Arkitekthuset
Askims Torg – Illustration Arkitekthuset
Askims Torg – Illustration Arkitekthuset

Kv.Lunden (Eksjö) är annat exempel på ett flerbostadshuskvarter med en modern träfasad. Husen anknyter till staden gamla identitet som trästad och byggs med energieffektiva byggelement och med rationella byggmetoder.

Kv. Lunden- Eksjö
Kv. Lunden- Eksjö
Image_006
Kv. Lunden- Eksjö

Skogskarlen, (Stureby, Stockholm), är ett lågenergihus ritat åt Familjebostäder. Huset är i grunden ett standard putsat betongsandwichhus. Målet var att genom stor omsorg vid montage och noggrann tätning runt fönster samt en effektiv energiåtervinning av till/frånluft uppnå en energiåtgång av 27kwh/m2 och år. (Att jämföras med 55 kwh/m2 och år som är BBR krav för klimatzon 3)

Skogskarlen – Illustration Familjebostäder
Skogskarlen – Illustration Familjebostäder

Byggbranschen är en relativt konservativ bransch, så det finns mycket kvar att förbättra inom miljöområdet. Alla steg som tas i rätt riktning är därför välkomna och inte minst nödvändiga.

www.arkitekthuset.se