Klimatrådet i Jönköpings län, Träcentrum, LRF, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och Södra Skogsägarna arrangerade skog- och klimatseminarium på Träcentrum, vilket lockade ett stort antal deltagare.

Träcentrums VD Joakim Brobäck hälsade välkommen, varpå Magnus Hellgren som är nytillträdd samordnare för småländska skogs- resp. trästrategin talade om skogens och träindustrins betydelse och möjligheter för vår region.

Johan Berg – professor vid Linnéuniversitetet – gjorde en grundlig genomgång av hur kolbindningen i skog är som störst i yngre växande skog samt redogjorde för fakta som visar att om vi kan ersätta fossila bränslen med skogsbaserade produkter så leder det till avsevärt mindre skadlig miljöpåverkan.

Skogsstyrelsens klimat- och bioenergispecialist Hillevi Eriksson talade om skogens roll för klimatet och att skogsprodukter behövs för att minska och i vissa fall helt ersätta behovet av fossil råvara, cement och stål. Kristina Altner , hållbarhetschef hos Södra Skogsägarna, talade om hur de likställer hållbarhetsmål med ekonomiska mål, samt berättade om många intressanta produkter som är på väg ut på marknaden såsom t ex olika slags biodrivmedel samt matförpackningar i biokomposit.

Seminariet avslutades med paneldebatt ledd av moderatorn David Ekbäck. De cirka 60 deltagarna på seminariet gavs där möjlighet att ställa frågor. Några frågor rörde möjligheterna för ökad skogsproduktion och samtidigt klara andra skogliga mål, hur framtida varmare klimat både kan bidra till ökad tillväxt samt hur torkperioder kan missgynna tillväxten och ökar risken för insektsskador. Summeringen av seminariet var att ökad träandvändning är en mycket viktigt för att klara klimatmålen.

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/