Samarbeta med Klimatrådet

Är du student och vill samarbeta med Klimatrådet, i din praktik, exjobb eller kanske projektarbete? Om JA eller kanske det läs gärna vidare. På denna sida finns kontaktuppgifter för dig som student. Du kan kika på tidigare student-arbeten som har initierats och genomförts i samverkan med Klimatrådet.

Are you a student and want to collaborate with the Climate Council, in your internship, thesis or perhaps project work? If YES or maybe-please read on and botanize in previous works below (some in English som i Swedish). All previous student works has been initiated and carried out in collaboration with the Climate Council. Please contact Mia.Verhoeff-Friman@ju.se JU or Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se for more information.

Är du student och vill veta mer?

Du är varmt välkommen att kontakta Mia.Verhoeff-Friman@ju.se vid JU eller Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se.

Klimatrådet samverkar med JU. Utöver samverkansforskning >> har vi nära samverkan med Media- och kommunikationsvetenskapliga >> programmet samt Sustainable Communication >>

2020

Talking about sustainability – Franziska Hoffstaedter

Improve the effectiveness of the Climate Council – Francesca Mariani

Efficient internal communication for stronger collaboration – Jule Wegen

2019 

Hur kommuner i Jönköpings län kommunicerar med sina medborgare kring konsumtionen av dricksvatten

Hedvig och Sofia_JU

Hela arbetet finns här >>

Författare Sofia Irevall och Hedvig Petersson International work, Global studies vid JU


EkoReko

Hela arbetet finns här: EkoReko

Författare: Johanna Jingnäs, Felicia Lindholm, Nora Hedin och Rebecka Welander vid Jönköping University.


Solbilsrace

Hela arbetet finns här: Solbilsrace

Författare: Joanna Arnoldsson, William Nestor, Evelina Niva Wonevik & Elin Öhlund


Klimatpriset

Hela arbetet finns här: Klimatpriset

Författare: Elias Hoverbrandt Fanny Jansson Josefine Björn Elsa Skugge vid Jönköping University.


2018

Klimatveckan strategi för kommunikation och engagemang

Klimatveckan

Hela arbetet finns här:
Rapport Klimatveckan strategi för kommunikation och engagemang

Författare: Linnéa Nurro, Julia Sundqvist och Jonathan Junefjäll vid Jönköping University.


Ladda för framtiden

Hela arbetet finns här:

Författare: Anna Vujisic, Iliriana Maqedonci, Maria Svedenman, Nerma Ramic vid Jönköping University.


2017

Rapport Klimatveckan 2017, Ungdomsråd

Hela arbetet finns här:
We_Change, Rapport Klimatveckan 2017 Ungdomsråd
Författare: Jenni Nylander, Verksamhetsansvarig we_change Stiftelsen Fryshuset.


Joining Forces

Läs hela rapporten här:
Joining Forces: A Study of Multinational Corporations’ Sustainability Contributions to a Cross-Sector Social Partnership
Författare:
Klas Jangsell, Josephine Lönnqvist och Malin Backman Jönköping University.


Biogas från stallgödsel

 

Läs hela rapporten här:
Rapport Biogas från stallgödsel i Jönköpings län.
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Skyfallskartering i GIS

Läs hela rapporten här:
Rapport Skyfallskartering i GIS
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Geoenergi

Läs hela rapporten här:
Rapport Geoenergi.
Författare: SWECO på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Plus 5 grader

Läs hela rapporten här:
Rapport Plus 5 grader
Författare: Länsstyrelsen


Bytespunkter i Jönköpings län

Läs hela rapporten här:
Rapport Bytespunkter i Jönköpings län
Författare:
Länstrafik inom Region Jönköpings län.


Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggander

Läs hela rapporten här:
Rapport Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll
Författare: Länsstyrelserna.


Dagvatten i ett förändrat klimat

Läs hela rapporten här:
Rapport Dagvatten i ett förändrat klimat
Författare: Länsstyrelsen i Jönköpings län


Solceller på flerbostadshus

Läs hela rapporten här:
rapport Solkraft på flerbostadshus.
Författare: Rasmus Engholm och Harald Green,
Jönköping University.


Solceller i industriell tillämpning

Läs hela rapporten här:
Rapport Industriell solel på Schenker.
Författare: Andreas Molin,
Linköpings universitet.


Drift och underhåll av gång- och cykelvägar

Läs hela rapporten här:
Rapport Drift och underhåll av cykelvägar.
Författare: Markus Yrjönheikki och Robin Rohwer,
Jönköping University.


Hållbara resor i vardagen

Läs hela rapporten här:
Rapport Hållbara resor i vardagen.
Författare: Sandra Gustafsson och Adam Hempel,
Jönköping University.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organisera samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>