Klimatrådets fokusgrupp Anpassning till ett förändrat klimat bjuder torsdagen den 5/9 in till ett studiebesök inom klimatanpassning längs vattenvägen på Ryhov. Samling senast kl. 13:00 vid entrén till Hus T0, därefter rundvandring fram till kl. 14:00.

Hitta hit (Hus T0)>>

Guidningen leds av Robert Burman (landskapsingenjör på regionfastigheter vid Region Jönköpings län), mottagare av Klimatprisets hedersomnämnande 2018. Robert Burman ledde arbetet med att klimatanpassa sjukhusområdet efter skyfallet och översvämningen 2013. Sjukhuset har klimatsäkrats för att klara kommande intensiva 100-årsregn samtidigt som ett grönt och rekreativt landskapsstråk skapats med åtgärder som smälter väl in i omgivningen.

Begränsat antal deltagare.

En del av Klimatveckan

Seminariet är en del av Klimatveckan som pågår i hela Jönköpings län den 4 – 11 september, alla aktivteter finns här >>.

Kontaktperson

Jörgen Olofsson
Klimatanpassningssamordnare
jorgen.olofsson@lansstyrelsen.se