Sammanfattningsvis fastställdes Klimatrådets genomförandeprocess enligt beredningsgruppens förlag. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar om att tillsätta en kommunikationsgrupp enligt redovisat förslag av beredningsgruppen.

Vidare enades Klimatrådet om att ur förslagen från fokusgruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil lyfta Klimatpriset som en åtgärd att genomföra så snart som möjligt. Beredningsgruppen ska se över möjligheterna att ta fram och presentera 2011-års vinnare vid Klimatkonferensen 2012.