Måndagen den 20 juni höll Klimatrådet sitt andra möte. Sammanfattningsvis gavs beredningsgruppen i uppdrag att till nästa Klimatrådsmöte behandla och ta fram ett förslag till beslut om en PR-grupp/kommunikationsgrupp.

En lista på alla pågående och avslutade projekt/aktiviteter tas fram av deltagarna i Klimatrådet för att hitta synergier för det fortsatta arbetet. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar att tillsätta en beredningsgrupp och fokusgrupper. Temat för nästa möte, den 18 november 2011, blir energieffektivisering där en redovisning kommer att göras av gruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil.