Klimatrådet enades bland annat om:

  • Förslag till vinnare av klimatpriset lämnas senast den 1 augusti (punkt 1).
  • Förslag om nya ledamöter till beredningsgruppen lämnas till Länsstyrelsen före sommaren (punkt 4).
  • Förslag till deltagare i arbetsgrupp med uppgift att arrangera Klimatkonferensen lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni (punkt 5).
  • Åtgärdsförslagen 1, 2, 3 och 10 samt förslaget om klimatlöften sänds på remiss till Klimatrådets organisationer till mitten av oktober (punkt 6 och 7). Åtgärdsförslag 6 är klart för genomförande och fokusgrupperna arbetar vidare på övriga förslag.