Klimatkampen har börjat och alla behövs! Ladda ned Svalna-appen och var med du också!

Illustration av Elin Matilda Andersson

Klimatkampens syfte är att inspirera alla som bor i Jönköpings län att påbörja sin egen resa mot en klimatsmart livsstil. Kampanjen är uppbyggd kring en app som heter Svalna. Svalna hjälper dig att förstå hur just din klimatpåverkan ser ut och vad du kan göra för att minska den. Ett 30-tal klimatkämpar har tagit på sig ledartröjan och är inspiratörer och förebilder i projektet.

Klimatkampen

Målet är att Klimatkämparna under ett år (september 2019- september 2020) minskar sina utsläpp med 30% och att minst 7000 personer i Jönköpings län börjar använda Svalna-appen och i genomsnitt minskar sina utsläpp med 5% under samma tid.

https://www.svalna.se/klimatkampen kan du följa hur det går för Klimatkämparna och för övriga invånare i länet.

Mer om Svalna

Svalna (svalna.se >>) är en forskningsbaserad, icke-vinstdrivande klimattjänst som har utvecklat en mobilapp för att stärka medborgare som vill leva mer hållbart. Appen mäter klimatpåverkan från privat konsumtion genom att titta på dina banktransaktioner (vad du lagt pengar på) och erbjuder tips på beteendeförändringar för att minska klimatavtrycket, jämförelser av klimatavtryck, personlig målsättning, grupputmaningar, mm. Svalna är gratis att använda för privatpersoner.

Håll dig uppdaterad

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/