Summering från Klimatrådets möte 20 juni 2011

Måndagen den 20 juni höll Klimatrådet sitt andra möte. Sammanfattningsvis gavs beredningsgruppen i uppdrag att till nästa Klimatrådsmöte behandla och ta fram ett förslag till beslut om en PR-grupp/kommunikationsgrupp. En lista på alla pågående och avslutade projekt/aktiviteter tas fram av deltagarna i Klimatrådet för att hitta synergier för det fortsatta arbetet. Klimatrådet enades om att […]

Read more
Klimatrådet bildat

Fredagen den 29 april tog energi- och klimatarbetet i Jönköpings län ett nytt steg framåt genom att Klimatrådet hade sitt första möte.

Read more