Vad kan man tillverka med solceller, elmotorer, återvunnen kartong och uppladdningsbara batterier? På Erik Dahlbergsgymnasiet skapar ungdomarna egna bilar drivna av solenergi.

Läs mer om satsningen i Ny Teknik https://www.nyteknik.se/energi/tavling-med-solelbilar-ska-fanga-teknikintresse-hos-unga-6932851