Tillgänglighet

Klimatrådet administreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vill att så många som möjligt ska kunna använda klimatrådet.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från klimatrådet.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

E-post jonkoping@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för att rapportera brister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning utan hörsel.

 • Vissa videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textremsa.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Så har vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes i juli 2020.

Webbplatsen publicerades 28 november 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 oktober 2020.