Trähusskolans del 3 – Studiebesök Kungsängen Jönköping

Bilder frågan dagen att användafritt (hör av er om ni önskar högupplöst), foto Joacim Tärnblom Länsstyrelsen.

En förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola i flera delar. Förmiddagen den 10 april fokuserar på markanvisningen på bostadsområdet Kungsängen i Jönköping >>, hur mycket trä har det blivit och vilka värden (ekonomiska, sociala, miljömässiga mm) har skapats? 

När: Den 10 april, klockan 10:00 – 13:00.
Plats: Kungsängen Jönköping, samlingsplats Tellusgatan 3, karta här >>

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling.
Tema Studiebesök med fokus på ekonomiska, sociala, miljömässiga värden med mer trä i byggandet.
Kontakt: Hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!

Dagen arrangeras i samverkan med Sveriges träbyggnadskansli, läs mer här >>

Program

10.00 Samling på samlingsplatsen  (samlingsplats Tellusgatan 3, karta här >>)

Helena Jonsson, landshövding tillika Klimatrådets ordförande inleder.

Moderator Hans-Eric Zetterström @>>, Brand och riskingenjör Länsförsäkringar AB samt företrädare för Svensk Försäkring.

            • Thomas Hultegård @>>, vd Arkitekthuset.
            • Linda Broddegård-Gydevik @>> mark- och exploateringsingenjör, Jönköpings kommun
            • Jonas Hallemyr @>> och Henrik Berg @>>, GBJ Bygg Jönköping AB
            • Clas Lövgren, Brandingenjör, Jönköpings kommun
            • Gunilla Gustafsson @>> Arkitekt SAR-MSA & Partner och Johan Franzén  @>> Arkitekt MSA, Tengbom
            • Henric Sunesson @>> Tekniker Brand, Byggsystem Myresjöhus AB

      12.00 Seminariet avslutas med gemensam  lättare lunch

    Arrangörer av Trähusskolan

    Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola, hösten 2018 och våren 2019. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Arbetsgruppen består av Träcentrum, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus. Läs mer om Klimatrådets arbetsgrupper här >>.


    Klimatrådets nyhetsbrev

    Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


    För visionen om ett Plusenergilän

    För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>