Trähusskolan

Trähusskolans del 5 genomförs våren 2021. Hoppas vi ses!

Programmet som vi siktar på att genomföra ser du nedan. Tycker du att något saknas eller ska förändras? Hör gärna av dig med förslag!

En dag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Trähusskolans del 5 kommer fokusera på konkreta utmaningarna och dom komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä. Eller är många utmaningar bara myter numera, om inte vilka centrala utmaningar behöver lösas? Och är det ett likhetstecken mellan mer trä i byggandet och = oj, nu blir ju bygget väldigt komplicerat, en jätte-apparat och en oändlig process.

När: Våren 2021. 
Plats: Kungsängen Jönköping.
Antal platser:

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling som beställare.
Tema Vilka är de  konkreta utmaningarna och dom komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä?
Kontakt: Fredrik.sandberg-svard@jonkoping.se eller andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har funderingar.

Program

09.00 Kaffe, fralla & frukt

09.15 samling, Mötesplats Tellusgatan 3 Jönköping.

Block 1

Vi lyfter fram och visar exempel på befintliga byggnader:

 • Fukt – Är detta ett problem? Går det lösa problemet? Hur löser man problemet och när? Kostnader, ekonomiska konsekvenser? 
  Akustik – Är detta ett problem? Går det lösa problemet? Hur löser man problemet och när? Kostnader, ekonomiska konsekvenser? 
  Brand – Är detta ett problem? Går det lösa problemet? Hur löser man problemet och när? Kostnader, ekonomiska konsekvenser? 
 • Ekonomi – Är detta ett problem? Går det lösa problemet? Hur löser man problemet och när? Praktiska exempel för akustik och brand.

Block 2

Vad är viktigt att tänka på och när?

 • Processer före
 • Processer under
  Processer efter
   

11.30 samling och frågor

12.00 – 13.00 wraps och dryck 

13.10 – 14.10 Gemensam avslutning med frågor och diskussioner

14.10 – 14.30 Kaffe avslutar dagen.

Anmälan

Arrangörer av Trähusskolan

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet sedan hösten 2018 en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Arbetsgruppen består av Träcentrum, Energikontor Norra Småland, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Metsä, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus i samverkan med Träbyggnadskansliet. Läs mer om Klimatrådets arbetsgrupper här >>.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>