Under maj månad hålls del 5!

Vi jobbar på med programmet och tills dess, såhär såg tidigare delar ut!

Trähusskolans del 4 – Volymhusproduktion i Vrigstad

En eftermiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet, arrageras som en del av Klimatveckan 2019 >>. Eftermiddagen den 9 september fokuserar på volymhusproduktion i trä, vad krävs för att möta framtidens krav och hur svarar produktionen upp till krav som trähusskolan tidigare lyft fram inom risk (tänk brand, vatten, egendomsskydd), miljö (tänk klimatpåverkan och boendemiljö) och ekonomi (hur fördelaktigt blir det för de som köper bostaden). Eftermiddagen summerar även de tidigare tre delarna i Trähusskolan del 1 >>, del 2 två >>och del 3 >>.

När: Den 9 september, klockan 12:00 – 15:00. Vi startar med lunch.
Plats: Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad, karta här >>
Antal platser: 60 personer. Dagen är uppdelad där den första delen startar där vi äter lunch, för att avslutas med studiebesök i produktionen av SmålandsVillan (ett stenkast från där vi äter lunch). Studiebesöket tar högst 20 personer vilket innebär att de är de 20 första som anmäler sitt deltagande som ges förtur. Varför detta? Det finns helt enkel inte plats för fler än 20  personer i produktionslokalerna.

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling.
Tema Studiebesök med fokus volymproduktion i trä utifrån ekonomiska, sociala, miljömässiga värden.
Kontakt: Hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!

Program

12.00  Gemensam lunch

15.00 Dagen avslutas

En del av Klimatveckan

Seminariet är en del av Klimatveckan som pågår i hela Jönköpings län den 4 – 11 september, alla aktivteter finns här >>.

Arrangörer av Trähusskolan

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet sedan hösten 2018 en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Arbetsgruppen består av Träcentrum, Energikontor Norra Småland, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus i samverkan med Träbyggnadskansliet. Läs mer om Klimatrådets arbetsgrupper här >>.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>