Eftermiddagen den 9 september samlades 25 personer hos OBOS i Vrigstad för fortsatt dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Vi fokuserade på volymhusproduktion i trä och vad som krävs för att möta framtidens krav samt hur produktionen svarar upp gällande:

  • Risk: Brand, vatten, egendomsskydd?
  • Miljö: Klimatpåverkan och boendemiljö?
  • Ekonomi: Hur fördelaktigt blir det för de som köper bostaden?

Utvärderingen gav poängen 4,5 av 5 (1=missnöjd, 5=mycket nöjd). Trähusskolans del 3 hade 4,3 av 5 som jämförelse. Arbetsgruppen tar till sig av att det blev knappt om tid, vi kan bättre!

Presentationer från dagen:

OBOS_Klimatradet
Foto: Trähusskolan del 4.

Nu då?

• Arbetsgruppens nästa möte är den 15 november, skype. Planen är att hålla 2 tillfällen av Trähusskolan under 2020. Håll utkik.
• Klimatrådets nästa möte den 21 november >>
• På initiativ av @magnus.hellgren@kronoberg.se, samordnare Smålands skog- och trästrategier, förstärks nu samverkan inom hela Småland för ökad kunskap om trähusbyggande.

Detta var programmt för Trähusskolans del 4

När: Den 9 september, klockan 12:00 – 15:00. Vi startar med lunch.
Plats: Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad, karta här >>
Antal platser: 60 personer. 

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling.
Tema Studiebesök med fokus volymproduktion i trä utifrån ekonomiska, sociala, miljömässiga värden.
Kontakt: Hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!

12.00  Gemensam lunch

15.00 Dagen avslutas