Ungdområd driver omställningen

Det finns en enorm kraft och potential hos den unga generationen, därför har Klimatrådet ett Ungdomsråd sedan 2017. För att unga ska kunna driva förändringen nu och framöver, behöver de tilldelas utrymme att delta i utformningen av framtiden som i högsta grad pågår just nu. Mot den bakgrunden arbetar Klimatrådet sedan 2014 med att inkludera unga i klimatarbetet i Jönköpings län, det gör vi genom Ungdomsrådet. Ungdområdet har fyra möten per år och består idag av 15 personer vid Erik Dahlbergsgymnasiet. Ordföranden i ungdområdet är adjungerad i Klimatrådet >>.

Ungdomsradet
Ungdomsrådet

Ungdomsråd – exempel på insatser

  • Ungdomsrådet lyftes av Vetenskapsradion klotet i sveriges radio, läs mer här >>
  • En designtävling inom områden förnybar energi, energilagring och fossilfria transporter. Läs mer om tävlingen och vinnaren här >>
  • Solbilstävling som genomfördes under Klimatveckan 2018, läs mer här >>
  • Inspirationsmeny 2018 är ett underlag och inspiration för länets offentliga och privata kök. Menyn är näringsriktig, säsongsbaserad och i hög utsträckning innehållande lokala råvaror.
  • Beteendeundersökning för ungdomar med fokus på hållbarhet, presenteras den 20 juni för klimatrådet, mer om rådet finns här >>

Ungdomsråd – så är vi organiserade

Figur 1. Principskiss. BG-Beredningsgrupp, FG-Fokusgrupp, UR-Ungdomsråd. ED-Erikdahlbergsgymansiet, skolor i Eksjö m.fl. har visat intresse att delta.

Ungdomsråd – så blev vi till

Våren 2014, professor John Holmberg talar på Klimatkonferensen och frågar hur klimatrådet inkluderar ungdomar i arbetet? Svaret är kort, det gör vi inte.
Våren 2015, Workshops genomförs i samarbete med We_Change.
Våren 2016, Workshops genomförs i samarbete med We_Change.
Hösten 2016 Resultaten från workshopen presenteras av We_Change på Klimatkonferensen för närmare 900 deltagare. 300 av dessa är gymnasieelever.
Vintern 2016, Rådet beslutar att ett ungdomsråd ska etableras. Detta mot bakgrund av resultaten från tidigare workshops samt behovet av att systematiskt inkludera ungdomars perspektiv i rådets fortsatta arbete.
Våren 2017, Förankras ett samarbete mellan Klimatrådet, We_Change och Erik Dahlbergsgymnasiet.

Hösten 2017, under Klimatveckan genomförs flera workshops med flera 100 elever på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Klimatrådet beslutade den 6 december 2017 att bilda ett ungdomsråd. Nu pågår ett gediget arbete!

Mer Ungdomsråd

Det enklaste är att du tar del av Klimatrådets nyhetsbrev, då missar du inget nytt från ungdomsrådet. Nyhetsbrevet finns här >>

Du kan också kontakta ungdomsrådets ordförande Michael Kinnander michael.kinnander@jonkoping.se alternativt Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se