Ungdområd driver omställningen

Det finns en enorm kraft och potential hos den unga generationen, därför har Klimatrådet ett Ungdomsråd sedan 2018. Ungdomsrådet är adjungerat till Klimatrådet >> och lyfter fram förslag för ställningstagande i Klimatrådet (precis som alla arbetsgrupper i Klimatrådet gör). Fördelarna med ett ungdomsråd är att unga är med och driva förändringen nu och framöver, genom Ungdomsrådet tilldelas unga lika stort utrymme som vuxna i utformningen av framtiden i Jönköpings län. Ungdomsrådet har fyra möten per år och består idag av 20 personer vid Erik Dahlbergsgymnasiet (JA, alla skolor i Jönköpings län är välkomna att skapa ett eget ungdomsråd som lyfter fram förslag till Klimatrådet).

Ungdomsradet
Foto Ungdomsrådet, hösten 2018.

Just nu!

Solbilsracet den 11 september 2019.

Solbilsracet den 11 september 2019.

Ungdomsråd – exempel på insatser 2018

  • Ungdomsrådet lyfts som gott nationellt exempel på delaktighet och inflytande, här >>
  • En designtävling inom områden förnybar energi, energilagring och fossilfria transporter. Läs mer om tävlingen och vinnaren här >>
  • Solbilstävling som genomfördes under Klimatveckan 2018, läs mer här >>
  • Inspirationsmeny 2018 är ett underlag och inspiration för länets offentliga och privata kök. Menyn är näringsriktig, säsongsbaserad och i hög utsträckning innehållande lokala råvaror.
  • Beteendeundersökning för ungdomar med fokus på hållbarhet, presenteras den 20 juni 2018 för klimatrådet, mer om rådet finns här >>
  • Ungdomsrådet lyftes av Vetenskapsradion klotet i sveriges radio, läs mer här >>

Ungdomsråd – så är vi organiserade

Figur 1. Principskiss. BG-Beredningsgrupp, FG-Fokusgrupp, UR-Ungdomsråd. ED-Erikdahlbergsgymansiet, skolor i Eksjö m.fl. har visat intresse att delta.

Ungdomsråd – så blev vi till

Våren 2014, professor John Holmberg talar på Klimatkonferensen och frågar hur klimatrådet inkluderar ungdomar i arbetet? Svaret är kort, det gör vi inte.
Våren 2015, Workshops genomförs i samarbete med We_Change.
Våren 2016, Workshops genomförs i samarbete med We_Change.
Hösten 2016 Resultaten från workshopen presenteras av We_Change på Klimatkonferensen för närmare 900 deltagare. 300 av dessa är gymnasieelever.
Vintern 2016, Rådet beslutar att ett ungdomsråd ska etableras. Detta mot bakgrund av resultaten från tidigare workshops samt behovet av att systematiskt inkludera ungdomars perspektiv i rådets fortsatta arbete.
Våren 2017, Förankras ett samarbete mellan Klimatrådet, We_Change och Erik Dahlbergsgymnasiet.

Hösten 2017, under Klimatveckan genomförs flera workshops med flera 100 elever på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Klimatrådet beslutade den 6 december 2017 att bilda ett ungdomsråd. Nu pågår ett gediget arbete!

Mer Ungdomsråd

Det enklaste är att du tar del av Klimatrådets nyhetsbrev, då missar du inget nytt från ungdomsrådet. Nyhetsbrevet finns här >>

Du kan också kontakta ungdomsrådets ordförande Michael Kinnander michael.kinnander@jonkoping.se alternativt Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organisera samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>