Under klimatveckan sände Vetenskapsradions internationella miljöprogram Klotet från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping, där eleverna hade praktiska aktiviteter om miljö, klimat och hållbarhet. Detta var även startskottet på satsningen för ett ungdomsråd i Jönköpings län. Ungdomsrådet ska ta tillvara på ungdomars engagemang i klimatfrågor och syftar till att bredda och förstärka pågående satsningar av Klimatrådet som en del av visionen att  Jönköpings län ska bli ett ett plusenergilän senast år 2050. 

Emilia, Julia, Ida och Stina förbereder frågor som ska ställas till Klotets experter. Med på bilden är också Klotets programledare Marie-Louise Kristola. Foto: Susanna Baltscheffsky/Sveriges Radio

 

Lyssna på Klotets sändning från Erik Dahlbergsgymnasiet här. 

Vetenskapsradions fokus på ungas engagemang och tankar kring klimatfrågan har sitt ursprung i en doktorsavhandling från Uppsala universitet av Kajsa Kramming, “Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor“. Klicka här för att läsa mer om doktorsavhandlingen från 2017.