Ungdomsrådet har nu påbörjat sitt arbete och första initiativet är en designtävling som berör områdena förnybar energi, energilagring och fossilfria transporter.

Juryn består av Volvo Cars, Box of energy, Länsstyrelsen i Jönköpings länGARO och ECRIS där vinnande bidrag kommer att användas för att kommunicera ett pilotprojekt inom energilagring. Pilotprojektet ska stå klart i juni 2018.

Läs mer om tävlingen här >>

Läs mer om Ungdomsrådet här >>