Uppföljning av Klimatrådets åtgärder

För att nå Klimatrådets vision har rådet beslutat om åtgärder inom flera sektorer, dessa följs årligen upp i en enkät. Har din organisation inte svarat tidigare? Då ser vi fram emot att din organisation svarar på alla åtgärder.

Instruktioner för enkäten

Till varje åtgärd anger du vilken klass  som mest återspeglar er organisations arbete med åtgärden. Det går enbart att välja ett alternativ per åtgärd, alt. fritextsvar och enkäten måste fyllas i under ett tillfälle.

= Genomförd

H = Genomförd till mer än hälften

P = Påbörjad

E = Ej påbörjad

Ansvarar ej för åtgärden

Fritextsvar

För en fullständig beskrivning av åtgärdens bakgrund, innehåll, upplägg och förankring se åtgärdsprogrammet som finns här >>.

 Till enkäten

Kommuner och Länsstyrelsen följs upp i en separat process.

Resultat från uppföljningen

Resultatet sammanställas till ett nuläge som presenteras för Klimatrådet som beslutar om fortsatt inriktning.

Kontaktperson

Jesper Agrelius
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
010 223 62 20