Uppföljning av Klimatrådets arbete

För att nå Klimatrådets vision krävs åtgärder. Därför har rådet sedan år 2011 löpande tagit fram och ställt sig bakom åtgärder vilka följs upp årligen-nedan. Har din organisation inte svarat tidigare? Då ser vi fram emot att din organisation svarar för vad ni genomfört 2018. Resultatet presenteras för Klimatrådet den 7 mars, vänligen svara senast den 27 februari.

PS. det pågår massor av projekt (FASTR, Bridging The Gap, hela RESAN mm.) och processer (Klimatveckan, trähusskola, mm.) som ska var värdefulla och stötta alla organisationers omställning, dessa följs upp separat och inget som “alla” svarar på.

Kontaktperson

Annika Pers Gustafsson
annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
010 223 64 26